Workshop Penyelarasan Kurikulum Sekolah dan IDUKA SMK PK

Kegiatan ini berlangsung dengan bapak Danang Bagus Wiyanto sebagai narasumber dari Axelbit MikroTik & Ubiquiti Trainer Surabaya. Tujuan menyesuaikan kurikulum SMK MULIA dengan tuntutan IDUKA adalah agar kurikulum yang digunakan sekolah sesuai dengan tuntutan kompetensi di dunia industri. Konsep penyataraan kejuruan merupakan penyesuaian, pengaturan,koordinasi, penyerasian dan harmonisasi antara sistem pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran) di sekolah dengan tuntutan sistem kerja di industri dunia kerja.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *